Artvin Tarihi

Köklü ve zengin uygarlıkların yaşadığı Artvin‘de toprak yapısından kaynaklı çok fazla arkeolojik kazı yapılamamıştır.İlk kuruluş tarihi bilinmemektedir. M.Ö. 2. binde Hurrilerin küçük beylikler kurduğu bilinmektedir. 2 yüzyıl kadar Mitanni egemenliğinde kaldıktan sonra, Hitit imparatorluğunun hakimiyetine girmiştir. M.Ö 8 yüzyıldada Kimmerlerin etkisine girmiştir. Kimmerler bu topraklar üzerinden Anadolu’ya geçmiştir. M.Ö 7.yy da İskitlerin yine Kafkaslar çevresinden Anadoluya göç etmişlerdir. Bir kısmı da Artvin’e yerleşmiştir.
Ortaçağda Bizans himayesinde Balgrat Krallığı’nın yönetimine giren Artvin, sonraları Selçuklu, Saltuk, Moğol (İlhanlı), Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi yönetiminde kalmıştır. Artvin’de Osmanlı egemenliği Yavuz Sultan Selim döneminde başlamıştır.
1877 – 1878 savaşı sonrası, 3 mart 1878 de imzalanan Ayastefanos Antlaşması gereği,Artvin, Ardanuç, Borçka, Şavşat ve Hopa’nın Kemalpaşa bucağı savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılmıştır ancak 3 Mart 1918de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile Ruslar Artvin topralarını terketmek durumunda kalmıştır. Ancak Mondros Mütarekesi ile Artvin İngilizlere kalmıştır. Daha sonra 7 Mart 1921 tarihine değin Gürcistan sınırlarında kalan Artvin, 23 Şubat 1921 de meclisin girişimleri neticesinde, 43 yıllık hasretten sonra vatan topraklarına katılmıştır. 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması, bu katılımın kesin delili olmuştur. İlkin sancak olan Artvin, yaklaşık 3 yıl sonra, 24 Nisan 1924 yılında il olmuştur.